Közigazgatási perrendtartás

Közigazgatási perrendtartás

 

2018. január 1-től – a Polgári perrendtartás mellett – hatályba lépett a Közigazgatási perrendtartásról szóló törvény is (továbbiakban Kp). Alapvető változás, hogy a közigazgatási perek jelentős hányadára 8 közigazgatási és munkaügyi bíróság illetékes.

A Nyíregyházi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság hatáskörébe azok a közigazgatási perek és egyéb közigazgatási bíróság eljárások tartoznak, amelyek elsőfokú elbírálását a törvény nem utalja a Fővárosi Törvényszék vagy a Kúria hatáskörébe.

A Nyíregyházi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság továbbra is illetékes az alábbi percsoportokban:

  • társadalombiztosítási, szociális vagy gyermekvédelmi ellátással kapcsolatos perek,
  • állami foglalkoztatási szerv által nyújtott ellátással vagy támogatással kapcsolatos perek,
  • közigazgatási szerződéssel vagy közszolgálati jogviszonnyal kapcsolatos perek (amennyiben a munkavégzés helye SzabolcsSzatmár-Bereg Megye).

Az új szabályokat a 2018. január 1. napján vagy azt követően előterjesztett keresetlevél alapján indult eljárásokban kell alkalmazni. A korábban indult eljárások azonban még a régi perrend szerint folytatódnak és fejeződnek be.

 

A Kp. hatálybalépésével az országos hatáskörű szervekkel szemben kezdeményezett perekben csak a Fővárosi Törvényszék járhat el elsőfokon.

További változás, hogy az új jogszabály alapján folyó közigazgatási perben hozott határozatok kizárólagos fellebbezési fóruma a Fővárosi Törvényszék lesz.

A Nyíregyházi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság változatlanul a Nyíregyháza, Toldi u. 1. szám alatti ügyfélszolgálati irodájában fogadja ügyfeleit.

Nyíregyháza, 2018. január 03.