Közigazgatási perrendtartás

Közigazgatási perrendtartás

2019. január 1. napjától változás, hogy a 2018. december 31-én első fokon folyamatban lévő közigazgatási ügyeket (a jelen tájékoztató harmadik bekezdésében felsorolt ügyek kivételével), továbbá azokat az első fokon befejezett ügyeket, amelyekben az elsőfokú bíróság hatáskörébe tartozó további intézkedéseket kell tenni, a Nyíregyházi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság legkésőbb 2019. február 1-jéig megküldi a Kp. szerint illetékes Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak, a peres eljárás további folytatása céljából. 

2018. január 1-től – a Polgári perrendtartás mellett – hatályba lépett a Közigazgatási perrendtartásról szóló törvény is (továbbiakban Kp). Alapvető változás, hogy a közigazgatási perek jelentős hányadára 8 közigazgatási és munkaügyi bíróság illetékes.

A Nyíregyházi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság hatáskörébe azok a közigazgatási perek és egyéb közigazgatási bíróság eljárások tartoznak, amelyek elsőfokú elbírálását a törvény nem utalja a Fővárosi Törvényszék vagy a Kúria hatáskörébe.

A Nyíregyházi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság továbbra is illetékes az alábbi percsoportokban:

  • társadalombiztosítási, szociális vagy gyermekvédelmi ellátással kapcsolatos perek,
  • állami foglalkoztatási szerv által nyújtott ellátással vagy támogatással kapcsolatos perek,
  • közigazgatási szerződéssel vagy közszolgálati jogviszonnyal kapcsolatos perek (amennyiben a munkavégzés helye SzabolcsSzatmár-Bereg Megye).

Az új szabályokat a 2018. január 1. napján vagy azt követően előterjesztett keresetlevél alapján indult eljárásokban kell alkalmazni. A korábban indult eljárások azonban még a régi perrend szerint folytatódnak és fejeződnek be.

 

A Kp. hatálybalépésével az országos hatáskörű szervekkel szemben kezdeményezett perekben csak a Fővárosi Törvényszék járhat el elsőfokon.

További változás, hogy az új jogszabály alapján folyó közigazgatási perben hozott határozatok kizárólagos fellebbezési fóruma a Fővárosi Törvényszék lesz.

A Nyíregyházi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság változatlanul a Nyíregyháza, Toldi u. 1. szám alatti ügyfélszolgálati irodájában fogadja ügyfeleit.

Nyíregyháza, 2018. január 03.