ADATVÉDELEM

Az OBH adatvédelmi tisztviselője:
Dr. Lakatos Dániel

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 24. 
Telefonszám: +36 30 517 54 32 
E-mail: gdpr@obh.birosag.hu


ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

a Nyíregyházi Törvényszékkel bírói szolgálati jogviszony létesítése érdekében pályázatot benyújtó személy személyes adatainak kezeléséhez

 

a Nyíregyházi Törvényszékkel igazságügyi alkalmazotti szolgálati jogviszony létesítése érdekében pályázatot vagy jelentkezést benyújtó személy személyes adatainak kezeléséhez

 

a Nyíregyházi Törvényszékhez és az illetékességi területén működő járásbírósághoz megválasztott ülnökök vagy korábban ilyen jogviszonyban állt természetes személyek személyes adatainak kezeléshez

 

a Nyíregyházi Törvényszékhez és az illetékességi területén működő járásbírósághoz szakmai gyakorlatra jelentkezők személyes adatainak kezeléshez

 

a Nyíregyházi Törvényszékkel annak működése során kötött szerződésekhez kapcsolódó adatkezelésekhez

 

a Nyíregyházi Törvényszékhez és az illetékességi területén működő járásbíróságokhoz benyújtott, közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismerésére vonatkozó kérelem intézésére irányuló eljárás során végzett adatkezeléshez

 

a Nyíregyházi Törvényszékhez és az illetékességi területén működő járásbíróságokhoz / benyújtott panaszok és közérdekű bejelentések kapcsán végzett adatkezeléshez

 

a Nyíregyházi Törvényszéken és az illetékességi területén működő járásbíróságokon az érintetti jogok gyakorlásával összefüggésben végzett adatkezeléshez