ADATVÉDELEM

Az OBH adatvédelmi tisztviselője:
Dr. Lakatos Dániel

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 24. 
Telefonszám: +36 30 517 54 32 
E-mail: gdpr@obh.birosag.hu

 

A Nyíregyházi Törvényszék adatvédelmi tisztviselőjének neve: Sterné dr. Deák Andrea

Telefonszám:                         06-42-523-800

E-mail cím:                           sterneda@birosag.hu

Levelezési cím:                      4400 Nyíregyháza, Bocskai út 2.


ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

a Nyíregyházi Törvényszékkel szolgálati jogviszonyban álló bíró és igazságügyi alkalmazott vagy korábban ilyen jogviszonyban állt személy személyes adatainak kezeléséhez

a Nyíregyházi Törvényszékkel bírói szolgálati jogviszony létesítése érdekében pályázatot benyújtó személy személyes adatainak kezeléséhez

a Nyíregyházi Törvényszékkel igazságügyi alkalmazotti szolgálati jogviszony létesítése érdekében pályázatot vagy jelentkezést benyújtó személy személyes adatainak kezeléséhez

a Nyíregyházi Törvényszékhez és az illetékességi területén működő járásbírósághoz megválasztott ülnökök vagy korábban ilyen jogviszonyban állt természetes személyek személyes adatainak kezeléshez

a Nyíregyházi Törvényszékhez és az illetékességi területén működő járásbírósághoz szakmai gyakorlatra jelentkezők személyes adatainak kezeléshez

a Nyíregyházi Törvényszékkel annak működése során kötött szerződésekhez kapcsolódó adatkezelésekhez

a Nyíregyházi Törvényszékhez és az illetékességi területén működő járásbíróságokhoz benyújtott, közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismerésére vonatkozó kérelem intézésére irányuló eljárás során végzett adatkezeléshez

a Nyíregyházi Törvényszékhez és az illetékességi területén működő járásbíróságokhoz / benyújtott panaszok és közérdekű bejelentések kapcsán végzett adatkezeléshez

a Nyíregyházi Törvényszéken és az illetékességi területén működő járásbíróságokon az érintetti jogok gyakorlásával összefüggésben végzett adatkezeléshez

a Nyíregyházi Törvényszék és az illetékességi területén működő járásbíróság előtti civilisztikai ügyszakba tartozó ügyekben történő adatkezeléshez

a Nyíregyházi Törvényszék és az illetékességi területén működő járásbíróság előtti büntetőügyszakba tartozó ügyek során történő adatkezeléshez