RENDÉSZETI CSOPORTVEZETŐI PÁLYÁZAT

RENDÉSZETI CSOPORTVEZETŐI PÁLYÁZAT

A Nyíregyházi Törvényszék elnökhelyettese az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény (Iasz.) 14. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

a Nyíregyházi Törvényszéken és a területén működő járásbíróságokon rendészeti csoportvezetői álláshely betöltésére.

A pályázat beérkezésének határideje: 2021. február 15.

A pályázat beadásának helye: Nyíregyházi Törvényszék elnöki titkársága (4400 Nyíregyháza, Bocskai utca 2. II/10.)

Az álláshely betöltésének várható időpontja: 2021. március 1. napja

Az álláshelyre azok a cselekvőképes magyar állampolgárok pályázhatnak, akik a bíróságokon és az Országos Bírósági Hivatalban foglalkoztatott egyes igazságügyi alkalmazottak munkakörének és képesítési feltételeinek meghatározásáról, ügyviteli vizsgájáról szóló 26/2015. (IX. 30.) IM rendelet 1. sz. mellékletének 1.E.1.A. pontjában foglaltak alapján a betöltendő álláshoz szükséges szakirányú felsőfokú iskolai végzettséggel, illetőleg legalább három év szakmai gyakorlattal rendelkeznek, továbbá hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolják azt a tényt, hogy az Iasz. 11. § (4) bekezdésében meghatározott körülmény velük szemben nem áll fenn. 

A rendészeti csoportvezető fő feladatai:

a Nyíregyházi Törvényszék rendészeti tevékenységének szervezése és koordinálása

a rendészek munkarendjének beosztása, felügyelete

a bírósági épületek rendjének fenntartásával összefüggő egyéb feladatok ellátása

A pályázónak a pályázathoz – a pályázati határidő utolsó napjáig – mellékelnie kell: 

- önéletrajzot,

- felsőfokú iskolai végzettséget igazoló okelvél másolati példányát,

- a hatósági erkölcsi bizonyítványt,

- 2 darab fényképet

A rendészeti csoportvezető illetményére az Iasz. 7. számú mellékletének rendelkezései az irányadóak.

A pályázati feltételeknek a pályázat beérkezésének időpontjára kell teljesülniük, a hiányosan vagy késedelmesen benyújtott pályázatot a pályázat kiírója elutasítja.