BÍRÓSÁGI TITKÁRI PÁLYÁZAT

BÍRÓSÁGI TITKÁRI PÁLYÁZAT

A Nyíregyházi Törvényszék elnökhelyettese az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény (lasz.) 14. S (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

a Nyírbátori Járásbíróságon (tényleges munkavégzés helye: Mátészalkai Járásbíróság) bírósági titkári álláshely betöltésére.

Az álláshelyekre azok pályázhatnak, akik már kinevezett bírósági titkárok, illetve azok pályázhatnak és kaphatnak kinevezést, akik az lasz. 11. S (2), (4) és (5) bekezdésében, valamint a 13. S (1) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelnek.

A titkári kinevezésre pályázónak hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolnia kell a kinevezéshez szükséges adatokat és tényeket. (A már kinevezett titkárok esetében nincs szükség hatósági bizonyítvány beszerzésére.)

A titkári kinevezésre pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy a bírák és bírósági titkárok pályaalkalmassági vizsgálatról szóló 6/2020. (V. 25.) IM rendeletben szabályozott vizsgálatnak aláveti magát, és annak költségét megfizeti. Kinevezése esetén a vizsgálat költségét a Nyíregyházi Törvényszék megtéríti.

A pályázóknak a pályázatához — a pályázati határidő utolsó napjáig — mellékelnie kell:  önéletrajzot,  közjegyző által hitelesített jogi diploma másolatát,  közjegyző által hitelesített jogi szakvizsga bizonyítvány másolatát,  igazolást a hatósági erkölcsi bizonyítvány igényléséről,  2 db fényképet,  érvényes pályaalkalmassági összefoglaló véleményt (lasz. 13. (l) szerint), amennyiben azzal a pályázó rendelkezik, vagy  nyilatkozatot az lasz. 13. S (1) bekezdése alapján a 6/2020. (V. 25.) IM rendelet 5. (3) bekezdésében foglaltak szerint a pályaalkalmassági vizsgálathoz való hozzájárulásáról, illetve az 5. S (4) bekezdése szerint a vizsgálat költségének megfizetéséről,  nyilatkozatot a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalásról.

Illetmény az 1997. évi LXVIII. törvény szerint.

A pályázatokat a Nyíregyházi Törvényszék elnökhelyettesének címezve, postai úton (4400 Nyíregyháza, Bocskai utca 2.) vagy az Elnöki Kezelőirodán (4400 Nyíregyháza, Bocskai utca 2. 11/10.) személyesen lehet benyújtani.

A pályázat beérkezésének határideje: 2021. február 28.

Az álláshely betöltésének várható időpontja: 2021. április 1.

A pályázati feltételeknek a pályázat beérkezésének időpontjára kell teljesülniük, a hiányosan vagy késedelmesen benyújtott pályázatot a pályázat kiírója elutasítja.