Sikeresen pályázott a Nyíregyházi Törvényszék

 

Az Országos Bírósági Hivatal 2017-ben meghirdetett „Ráth György Bírósági Történelem és Hagyományápolás” című pályázatán a Nyíregyházi Törvényszék sikeresen vett részt, s ezáltal lehetőséget kapott egy történeti kiállítás megszervezésére.

A pályázat keretében a törvényszék bírósági titkára, dr. Dezső Bálint, dr. Janthó Lászlónak (1915-2000.), a megyei bíróság egykori tanácsvezető bírájának, - aki nem mellesleg a pályázatot készítő kollégánk nagyapja - életútját dolgozta fel pályaművében. Az elismert és köztiszteletben álló bíró életútja jelentősen befolyásolta a helyi és megyei bíróság fejlődését, s példaképül szolgált a fiatal bírák számára.

Dr. Janthó László pályáját 1939-ben a Debreceni Törvényhatóságon kezdte, majd a Bicskei Királyi Járásbíróságon, a Székesfehérvári Királyi Törvényszéken dolgozott fogalmazói, titkári beosztásokban. Bírói kinevezést 1944-ben kapott a Nagybányai Királyi Járásbíróságon. Katonai frontszolgálatát és hadi sérülését követően a Nyíregyházi Járásbíróságon folytatta munkásságát, majd a Nyíregyházi Megyei Bíróságon nyert polgári ügyszakos tanácsvezető bírói kinevezést. 1981-ben történt nyugdíjba vonulásáig 36 éven keresztül ítélkezett Nyíregyházán. Az általa megőrzött személyes iratok, tárgyak, okiratok képezték alapját a törvényszék pályázati anyagának, melyek bepillantást engednek a korabeli bíróság életébe.

A Nyíregyházi Törvényszék elnöke 2018. február 12-én vette át a nyertes pályázathoz járó emléklapot dr. Handó Tündétől, az Országos Bírósági Hivatal elnökétől.

Az utókor számára fennmaradt, jogászi életpályához és bírói tevékenységhez kapcsolódó iratokat, jogi szakkönyveket és kortörténeti dokumentumokat 2018. áprilisától tekinthetik meg az érdeklődők a törvényszék könyvtárában.