Új Pp. a gyakorlatban

 

A Polgári perrendtartás gyakorlati alkalmazása során felmerült kérdéseket vitatták meg a Nyíregyházi Törvényszék és az illetékességi területéhez tartozó járásbíróságok bírái, titkárai és fogalmazói a 2019. október 04-én megtartott helyi workshop keretében.

A résztvevők négy csoportban konzultáltak többek között a perfelvétel kérdéseiről, az alperesi ellenkérelem alaki és tartalmi követelményeiről, az anyagi pervezetésről, a perbeli cselekmények hatálytalanságáról, az eljárás során felmerülő költségek előlegezéséről és viseléséről, a magánszakértői véleményről, mit bizonyítási eszközről. Az egyes csoportokat azok a bírók moderálták, akik korábban részt vettek a Magyar Igazságügyi Akadémia által e körben megtartott „képzők képzésén”. A résztvevők konkrét jogesetek megvitatása mentén fejtették álláspontjukat a vitás kérdésekben.

A rendkívül hasznosnak tartott workshop elősegítette azt, hogy egységes bírói gyakorlat alakuljon ki az új Polgári perrendtartás alkalmazása során.