Csütörtöktől megkezdődik az ítélkezési szünet a bíróságokon

2021. július 15. napján valamennyi bíróságon megkezdődik az ítélkezési szünet, ami 2021. augusztus 20-áig tart.  Ez idő alatt a bíróságok – főszabály szerint - nem tartanak tárgyalásokat. A törvénykezési szünet első napja 2021. július 15-e, a Bíróságok Napja, ami a bíróságokon munkaszüneti nap, így ezen a napon nincs ügyfélfogadás sem.

A polgári peres ügyekben - bizonyos kivételekkel - a határidőkbe nem számít bele az ítélkezési szünet időtartama. Így tehát, ha a bíróság határozatában 15 napot ad egy nyilatkozat megtételére, és azt július 14-én vesszük át, azt egészen szeptember 6-ig tehetjük meg.

Kivételt képez ez alól a soron kívüli vagy más rövid határidőhöz kötött ügyek intézése, mint például;

a szülői felügyeleti jog megszüntetése iránti per,

sajtó-helyreigazítási per,

megszüntetett munkaviszony helyreállítására irányuló per,

megelőző távoltartás, végrehajtási perek,

cégeljárás, a csőd- és a felszámolási eljárás.

Nincs helye az ítélkezési szünet rendelkezéseinek alkalmazására akkor sem, ha a felek közösen ezt kérik a bíróságtól.

Büntetőügyekben a bíróságok folyamatosan ellátják a törvényi feladataikat, a határidők számítását a törvénykezési szünet nem érinti.

Fontos kiemelni, hogy a tárgyalásmentes időszakban a bírósági kezelőirodák a megszokott munkarend szerint továbbra is nyitva vannak és tartanak ügyfélfogadást. Így az ügyfelek intézhetik bírósági ügyeiket, beadványaikat benyújthatják, és az iratokba is betekinthetnek.

A bírósági Ügyfélsegítő nap sem szünetel, a megye bíróságai minden szerdán 8-16 óráig várják a jogkereső állampolgárokat előzetes bejelentkezés alapján. 

Nyíregyháza, 2021. július 14.