Emléktáblákat avat a Nyíregyházi Törvényszék

A Nyíregyházi Törvényszék 2021-ben is sikeresen pályázott az Országos Bírósági Hivatal által meghirdetetett „Ráth György bírósági történelem és hagyományápolás” elnevezésű pályázaton.

A pályázat keretében a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében egykor működött, de időközben megszüntetett Baktalórántházi és Tiszalöki Járásbíróságok történetét tártuk fel. Az állampolgárok és a bíróságtörténet iránt érdeklődők képet kaphatnak arról, hogy milyen lehetett egy, a XIX. század végén, XX. század első felében emelt bírósági épület és emléktábla elhelyezésével felhelyezzük ezeket a településeket a térképre.

Az emléktáblák felhelyezésének időpontjai:

  • Az egykori Baktalórántházi Járásbíróság épületére:
    2021. szeptember 29-én 11 órakor,
  • az egykori Tiszalöki Járásbíróság épületére:
    2021. október 05-én 14 órakor kerül sor.

A Baktalórántházi Járásbíróság 1952. és 1970. között működött, de már 1773-as urbáriumban is van nyoma Nyírbakta településen (Lórántházaval való összevonás előtti neve) ítélkező tevékenységnek. Az épület főszolgabírói hivatal céljára épült 1910. táján, ezen tisztség megszűnését követően vált lehetővé bírósági épületként való hasznosítása. Jelenleg kistérségi szociális központ székhelyeként szolgál.  

 

 

 

 

 

A Baktalórántházi Járásbíróság épülete régen és most

A Tiszalöki Királyi Járásbíróság létrejötte a XIX. századi modern bírósági szervezetalakításhoz kötődik, míg az épület kifejezetten bírósági célra 1905. táján épült és a járásbíróság abban is működött az 1970-es megszüntetéséig. Az épületet később kollégiumként hasznosították, azonban az iskola néhány éve megszűnt, így jelenleg elhagyatottan áll (állami tulajdonban van, az MNV Zrt. a vagyonkezelő).

Tiszalöki Királyi Járásbíróság épülete

A pályázat eredményeként a két bíróság történetét a levéltári kutatások, a Jósa András Múzeummal (megyei múzeum), a Dégenfeld Kastélymúzeummal (baktalórántházi múzeum) való együttműködés és helytörténészekkel való konzultációk során nyert adatok alapján, okiratokkal és az épületekről készült fényképekkel színesítve kiadványban ismerhetik meg az érdeklődők.

Az emléktáblák avatására minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk.

„A mű az Országos Bírósági Hivatal által meghirdetett Ráth György bírósági történelem és hagyományápolás pályázat keretében kerül megvalósításra.”

Nyíregyháza, 2021. szeptember 22.