Összbírói értekezlet a Nyíregyházi Törvényszéken

A hosszú pandémiás időszak után 2022. május 19-én ismét lehetőség nyílt rá, hogy a Nyíregyházi Törvényszéken összbírói értekezletet tartsanak a megye bíróságainak 2021. évi munkájának ismertetése céljából.

Az értekezletet megelőző sajtótájékoztatón dr. Senyei György, az Országos bírósági hivatal elnöke elmondta, hogy az utóbbi években a covid járvány, idén pedig a szomszédos országban zajló háború gyakorol nem várt hatást a bíróságok működésére. Kiemelte azonban, hogy a Nyíregyházi Törvényszék 2021-ben is magas színvonalon végezte ítélkezési tevékenységét, elért eredményei figyelemre méltóak. A peres ügyek közül az első fokon jogerőre emelkedett ügyek száma országos viszonylatban is kiemelkedő, ezen belül is a polgári-gazdasági ügyszakban ez az arány elérte a 95 %-ot.

Dr. Vadász Mihály, a Nyíregyházi Törvényszék elnöke ismertette az előző évi ügyforgalmi adatokat, elmondta, hogy 2021-ben összességében nőtt az ügyérkezések száma a korábbi évhez viszonyítva. Ez különösen a járványhelyzet speciális veszélyhelyzeti szabályaiból fakadóan és a peren kívüli ügyek számában érhető tetten, ugyanis a vádhatóság gyakrabban indítványozta az ügyek tárgyaláson kívüli elbírálását, ami pozitív hatással volt az időszerűségre is. Megemlítette továbbá azt is, hogy a tavalyi évben a munkakörülmények javítására is jelentős összeget tudott fordítani a Nyíregyházi Törvényszék, ami egyaránt szolgálta az ügyfelek és a munkavállalók munkakörülményeinek, környezetének javítását. Megjegyezte, hogy a bíróságok költségtakarékossága érdekében a Fehérgyarmati Járásbíróságon napelemes kiserőmű is kiépítésre került.

Az értekezleten Szilágyiné dr. Karsai Andrea, a Debreceni Ítélőtábla elnöke hangsúlyozta, hogy nem csak időszerűen, hanem hatékonyan is ítélkeztek a törvényszék bírái a tavalyi évben, de az érezhető, hogy a büntető törvényszéki ügyek száma megnőtt, ami később kihatással lehet majd a Debreceni Ítélőtábla ügyérkezésére is.

Az értekezlet zárásaként dr. Fázsi László, a Nyíregyházi Törvényszék tanácselnöke és Országos Bírósági Tanács tagja oklevelet adott át az OBT nevében dr. Stál József a Nyíregyházi Törvényszék bírója és dr. Szabó Zoltán Nyíregyházi Járásbíróság csoportvezető bírója részére, az elmúlt 15 évben végzett kiváló bírói szolgálatukért.

Ezt követően dr. Senyei György és dr. Vadász Mihály kis ajándékkal búcsúztatta a 2020-2021. évben nyugállományba vonult bírákat.