Rendész munkakörrel kapcsolatos pályázat

A Nyíregyházi Törvényszék elnöke az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény (továbbiakban: lasz.) 14. § (l) bekezdése alapján pályázatot hirdet

a Nyíregyházi Törvényszéken rendész munkaköri álláshely betöltésére.

A pályázat beérkezésének határideje: 2022. szeptember 30.

A pályázat beadásának helye: Nyíregyházi Törvényszék elnöki titkársága (4400 Nyíregyháza, Bocskai utca 2. II/10.)

Az álláshely betöltésének várható időpontja: 2022. november 1.

Az álláshelyre azok a cselekvőképes magyar állampolgárok pályázhatnak, akik a bíróságokon és az Országos Bírósági Hivatalban foglalkoztatott egyes igazságügyi alkalmazottak munkakörének és képesítési feltételeinek meghatározásáról, ügyviteli vizsgájáról szóló 26/2015. (IX. 30.) IM rendelet 1. sz. mellékletének 7.F.2. pontjában foglaltak alapján a betöltendő álláshoz szükséges

legalább általános iskolai végzettséggel, illetőleg vagyonőri vagy vagyonbiztonsági szakképesítéssel rendelkeznek, továbbá hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolják azt a tényt, hogy az lasz. 11. § (4) bekezdésében meghatározott körülmény velük szemben nem áll fenn.

A rendész fő feladatai:

 A Nyíregyházi Törvényszék elnökének a rendészeti szolgálatellátásról szóló 24/2022. (III. 24.) számú utasításában; a Nyíregyházi Törvényszék elnökének 8/2015. (III. 18.) számú utasításában, illetőleg a Nyíregyházi Törvényszék Szervezeti és Működési Szabályzatában foglalt feladatok ellátása.

A pályázónak a pályázathoz — a pályázati határidő utolsó napjáig — mellékelnie kell:

  • önéletrajzot,
  • a legalább általános iskolai végzettséget igazoló okelvél másolati példányát,
  • vagyonőri vagy vagyonbiztonsági szakképesítést igazoló okelvél másolati példányát,
  • a hatósági erkölcsi bizonyítványt (lasz:. Il. § (4) bekezdésére hivatkozással),
  • 2 darab fényképet

A rendész munkakör illetményére a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadóak.

A pályázati feltételeknek a pályázat beérkezésének időpontjára kell teljesülniük, a hiányosan vagy késedelmesen benyújtott pályázatot a pályázat kiírója elutasítja.