Egy életút bemutatása interjú dr. Kozmáné dr. Váradi Katalinnal

 

A Nyíregyházi Törvényszék évről-évre sikeresen pályázik az Országos Bírósági Hivatal által meghirdetetett „Ráth György bírósági történelem és hagyományápolás” elnevezésű pályázaton.

Idén a pályázat keretében a Nyíregyházi Törvényszék egy kiemelkedő bírójának, nyugalmazott tanácselnökének dr. Kozmáné dr. Váradi Katalinnak az életútja került bemutatásra egy interjúkötet formájában, melyet dr. Fázsi László, nyugalmazott tanácselnök készített el.

A kötet bemutatására a Nyíregyházi Törvényszéken mai napon megrendezett rendezvény keretében került sor.

A nagy számú érdeklődő előtt Dr. Vadász Mihály, a törvényszék elnöke nyitóbeszédében kiemelte, hogy bár korábban is volt már példa könyvkiadásra a pályázat keretében, de úttörő kezdeményezésként most arra vállalkoztunk, hogy egy jeles, nyugalmazott, de a szakmai közéletben ma is igen aktív, köztiszteletnek örvendő kollégánk szubjektív szemüvegén át jelenítettük meg egy bírói életpályát, bemutatva annak szépségeit, de nehézségeit is, és ezzel együtt bemutatva azokat a korszakokat is, melyek egy bíró életpályáját, előmenetelét, boldogulását meghatározták.

Dr. Fázsi László, nyugalmazott tanácselnök arról beszélt, hogy mi adta az interjú aprópróját, illetve hogyan esett a választása interjúalanyára, dr. Kozmáné dr. Váradi Katalinra.

Hangsúlyozta, hogy mivel tanácselnök asszony életútja (1970-2012) több korszakon is átívelt, mint a kötet szerkesztője fontosnak tartotta, hogy annak bemutatásával párhuzamosan az olvasó rálátást nyerjen a bírói pályán lezajló változásokra is egészen addig, amíg az elmúlt néhány évtized alatt eljutottunk a bírói függetlenséghez, mint az egyik legfontosabb demokratikus értékhez, a jogállamiság egyik bástyájához.

Dr. Balogh Judit, a Debreceni Egyetem Állam és Jogtudományi Karának docense, mint a kötet lektora kiemelte, hogy az írás „egy tekintélyes bírói és emberi életút méltó megörökítése, hasznos bíróságtörténeti, társadalomtörténeti és ítélkezéstörténeti adalékokkal, emellett erőteljes morális tanulságokkal is szolgál a fiatalabb és a következő bírógenerációk számára is.” Megmutatkozik benne, hogy mennyi emberi sors jelenik meg egy bírósági eljárásban, ugyanakkor Iustitia minden korszakban, minden emberi helyzetben ugyanaz. Olvasmányos szövege miatt kitűnik a hasonló művek közül.

Ezt követően dr. Kozmáné dr. Váradi Katalin osztotta meg a pályafutása során szerzett élményeit, tapasztalatait, tanácsait a hallgatósággal, annak fordulópontjait megörökítő látványos videó- és fényképfelvételek vetítésével egybekötve.

A rendezvényt a Vikár Sándor Zeneiskola Alapfokú Művészeti iskola fellépőinek ének előadása színesítette.

„A pályázat megvalósulását az Országos Bírósági Hivatal elnöke támogatta.”