Államtól kapott kártalanítást sikkasztott el a vádlott - elítélte a bíróság

A Nyíregyházi Járásbíróság 2019. augusztus 13-án gyorsított eljárásban, halmazati büntetésül, jogerősen 160 óra közérdekű munka büntetésre ítélte R. M. vádlottat sikkasztás vétsége és garázdaság vétsége miatt.

A tényállás szerint, R. M. vádlott és a sértett rokonok. A sértett több évet töltött állami büntetésvégrehajtási intézetben és a fogvatartási körülmények miatt az államtól 582.600 forint kártalanítást kapott. A kártalanítási összeg a sértett ügyvédjének a bankszámlájára került átutalásra. A sértett ügyvédjével abban állapodott meg, hogy a kártalanítás összegét, az ügyvédi munkadíj levonását követően, a jogi képviselő a sértett által megadott bankszámlára utalja el. Mivel a sértett bankszámlával nem rendelkezik, az ügyvédnek a rokona, R. M. vádlott bankszámlaszámát adta meg. R. M. vádlott a fentiekről tudott és abba beleegyeztett. A sértett ügyvédje ez alapján átutalta az összeget a vádlott bankszámlájára. A vádlott azonban az átutalt összegnek csak kis részét, 35.000 forintot juttatott el a sértettnek azzal, hogy ennyi került átutalásra. Ezzel szemben a vádlott a rábízott kártalanítási összeg nagy részével sajátjaként rendelkezett, azt jogtalanul felvette és elköltötte.

R. M.  vádlottat a Nyíregyházi Járásbíróság a 2018. július 31-én jogerős végzésével garázdaság vétsége miatt, 1 év időtartamra próbára bocsátotta. Mivel R. M. vádlott a fenti cselekményét próbaidő alatt követte el, a bíróság jelen eljárásban a próbaidőt megszüntette.

A próbára bocsátás intézkedés alkalmazásával, a bíróság megállapítja a vádlott bűnösségét a terhére rótt bűncselkemény elkövetésében, de a büntetés kiszabását próbaidőre elhalasztja.

A Büntető Törvénykönyv szerint, a próbára bocsátást meg kell szüntetni, és büntetést kell kiszabni, ha a próbára bocsátottat a próbaidő alatt elkövetett bűncselekmény miatt elítélik.  Mivel a vádlottal szemben megállapított 1 év próbaidő nem telt el eredményesen, a vádlott a próbaidő alatt újabb bűncselekményt követett el, a bíróság jelen eljárásban halmazati büntetést szabott ki a sikkasztás vétsége és a garázdaság vétsége miatt.