Összbírói értekezlet a Nyíregyházi Törvényszéken

 

Ismét kihívásokkal teli időszakról, a 2022-es év értékeléséről szólt a Nyíregyházi Törvényszéken 2023. május 18-án megtartott összbírói értekezlet.

Az Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettese, Dr. Csillám Katalin elmondta, a bíróságok ebben az évben a gazdálkodás terén új kihívásokkal szembesültek, a megnövekedett energiaköltségek rendkívüli takarékossági intézkedéseket követeltek, melyeket oly módon kellett megvalósítani, hogy ne veszélyeztessék a bíróság alapfeladatának, az ítélkezésnek a színvonalát. Ehhez az Országos Bírósági Hivatal oly módon nyújtott többek között segítséget, hogy központi közbeszerzést írt ki az energiahordozók árának ajánlatára.

Az Országos Bírósági Hivatal Létszámgazdálkodási Kabinetje folyamatosan vizsgálja a törvényszékeken az engedélyezett bírói létszámot. A Nyíregyházi Törvényszéken az elmúlt évben ez 6 fővel csökkent, a törvényszék ítélkezése ugyanis időszerű, a folyamatban maradt ügyek számát összességében 12,7 %-kal sikerült csökkenteni az elmúlt évihez képest.

Dr. Vadász Mihály, a Nyíregyházi Törvényszék Elnöke kifejtette, az előző évek járványügyi intézkedései miatt lecsökkent ügyforgalom után 2021-ben látványos ügyszámnövekedés következett be, majd 2022-ben visszaállt a járvány előtti éveket jellemző ügyérkezés. Ez pedig az országosan érkezett ügyek 5,6 %-át jelenti, mellyel megyénk a negyedik legmagasabb helyen áll a törvényszékek viszonylatában.

Tovább növekedett a Nyíregyházi Törvényszékre, mint első fokon eljárt bíróságra érkezett büntető ügyek száma, mely azt mutatja, hogy a bonyolultabb megítélésű, illetve súlyos, gyakran élet elleni bűncselekmények megyénkben nem csökkentek, ugyanakkor visszaesett a pereskedési kedv a munkáltatók és a munkavállalók között, mert az előző évhez képest a munkaügyi perek száma 2022-ben csaknem ¼-el lett kevesebb.

Az országosan kiemelkedő ügyérkezéshez képest sikerült valamennyi ügyszakban elérni év végére, hogy a befejezett ügyek száma meghaladja az érkezettekét, s az időszerű ítélkezésen túlmenően a színvonalat tükrözi, hogy a fellebbviteli bíróságokon elenyésző a hatályon kívül helyezett ügyek száma; sőt, míg a Nyíregyházi Törvényszéken első fokon indult büntető ügyekben született ítéletek csaknem felével szemben fellebbezést jelentettek be, addig a Debreceni Ítélőtábla ezen határozatok egyikét sem helyezte hatályon kívül.

A Kúria elnöke, dr. Varga Zs. András kiemelte, hogy a Kúriára a Szabolcs-Szatmár-Beregből felülvizsgálatra érkezett ügyekben a hatályon kívül helyezések száma évről évre csökken, s példamutató, hogy a Nyíregyházi Törvényszékről büntető, illetve polgári ügyszakban felülvizsgálati eljárásra felterjesztett ügyekben 2022-ben egyetlen hatályon kívül helyezés sem történt.

Az összbírói értekezlet zárásaként az Országos Bírói Tanács nevében dr. Csontos Tibor oklevelet adott át dr. Pataki Éva törvényszéki bíró, dr. Seres Lívia, a Nyírbátori Járásbíróság elnöke részére az elmúlt 35 évben, míg dr. Fintor Nóra törvényszéki bíró, dr. Marcsek Anikó, a Nyíregyházi Járásbíróság elnökhelyettese, valamint dr. Végső Attila, a Nyíregyházi Járásbíróság nyomozási bírója részére az elmúlt 25 évben végzett kiváló bírói szolgálatukért.

A Nyíregyházi Törvényszék Elnöke által 2023-ban újonnan, korábban elhunyt kiváló bíró kollégák emlékére alapított Mucs György Díj arany fokozatában Karásziné dr. Valent Zsuzsanna törvényszéki csoportvezető bíró, míg ezüst fokozatában dr. Szegfű Szilvia bírósági titkár, a Remes Zoltán Díj arany fokozatában Szarvasné dr. Takács Zsuzsa törvényszéki bíró, ezüst fokozatában Éles Andrea bírósági ügyintéző részesült. Az Igazságügy Szolgálatáért Díjat Lukács Gábor informatikus nyerte el.

Nyíregyháza, 2023. május 18.