Ny. F. és társa

Tárgyalás időpontja: 
2016. november 9., szerda 08.30
Ügy tárgya: 
Hivatali visszaélés bűntette
Tárgyalás helyszíne: 
4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 2.
Tárgyaló: 
Fsz.7.
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

I. r. vádlott nyírmihálydi polgármestereként dolgozott 1998-tól 2011-ig, II. r. vádlott pedig ügyintézői feladatokat látott el 1993-tól 2012-ig.

A hivatal szociális ügyintézője az Sztv. szerint kiszámolta egy jogosult személy részére járó normatív lakásfenntartási támogatás egy hónapra járó összegét. Az erről szóló határozatot átadta I. r. vádlottnak, aki utasította az ügyintézőt, hogy készítsen egy másik határozatot, amelyben a támogatás összegeként  a valósnál kevesebb, csak 2.500 Ft vagy 3.000 Ft szerepel. Az így elkészített határozatot I. r. vádlott aláírta, és ezt az összeget folyósították egy éven át a jogosultnak. Ugyanilyen tartalmú határozatot kellett készítenie az ügyintézőnek 44 másik személy esetében is.

I. r. vádlott célja az volt, hogy jogtalan hátrányt okozzon a normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult személyeknek.

II. r. vádlottnak a TakarNet rendszeren keresztül hozzáférése volt az ingatlan-nyilvántartás adataihoz, s elektronikusan hitelesített tulajdoni lapokat kért le 3.600 Ft/db áron. A földhivatali rendszerben az elektronikusan hitelesített tulajdoni lapok 6.250 Ft/db áron válthatók ki.

II. r. vádlott és hozzátartozói résztulajdonosai voltak a Krebo-Trans Kft-nek, amely  ingatlan értékbecsléssel foglalkozott. II. r. vádlott a cég nevében végzett tevékenységhez jogosulatlanul használta az önkormányzat TakarNet hozzáférését, és naplót sem vezetett a tulajdoni lapok lekérdezéséről.

A bíróság tanúk meghallgatásával folytatja a bizonyítási eljárást.

Közérdeklődésre számot tarthat: 
Igen
Eljáró bíróság: